Av. Manuela Gornoviceanu despre respingerea contestației în anulare depusă de Robert Roșu: „ÎCCJ admite o excepție inexistentă, neinvocată și imposibil de imaginat pentru mințile unui jurist în anul de grație 2021”

Așa cum relatează Luju, soluția pronunțată de judecătorii ICCJ Ștefan Pistol, Constantin Epure și Alin Nicolescu este contrazisă de doctrina și chiar de jurisprudența Înaltei Curți. Și nu doar a Înaltei Curți, ci și a altor instanțe, precum și a Curții Constituționale a României.

Demonstrația în acest sens a fost facută de avocata Manuela Gornoviceanu, într-o analiză postată pe pagina sa de Facebook, miercuri, 3 februarie 2021, pe care o prezentăm în continuare:

“Doamne fereste, pazeste si apara!

Din rau in mai rau, in foarte rau, in incredibil.

A mai auzit cineva de prematuritatea caii de atac in penal? Nu?

ICCJ 2.02.2021 Admite exceptia prematuritatii invocata de procuror. Constata prematur formulate contestatiile in anulare declarate de contestatorii Truica Remus, Chiriac Theodor, Olteanu Gheorghe, Andronic Dan-Catalin, Ignatenko (fosta Pavaloiu) Nela, Tal Silberstein, Dima Niculae, Marcovici Marius-Andrei, Dicu Corina-Teodora, Benyamin Steinmetz, Musat Apostol, Delcea Valentin, Mateescu Lucian-Claudiu, Rosu Robert-Mihaita, S.C. RECIPLIA S.R.L., Jecu Nicolae, Popa Caterina, Gheorghita Dragomira, Paul Philippe al Romaniei si SC MERCURE COMMERCE INTERNATIONAL SRLT in cauza de formeaza obiectul dosarului nr. 345/64/2016 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia Penala. Onorariul partial cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru contestatoarea Ignatenko Nela, in cuantum de 160 lei, ramane in sarcina statului si se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 2 februarie 2021.

N-are sens sa mai zic ca nici macar procurorul nu a indraznit sa spuna ca o invoca, la intrebarea expresa a instantei. A zis ca invoca ‘spiritul prematuritatii’ si cere amanarea.

Despre doctrina?

Contestatia in anulare va fi considerata formulata in termen si in ipoteza in care a fost inregistrata inainte de data comunicarii hotararii judecatoresti redactate.”

In principiu, folosirea cailor de atac extraordinare nu este supusa unui termen, fiindca in genere aceste cai presupun descoperiri facute dupa ramanerea definitiva a hotararii ce se ataca si deci nu se poate prestabili momentul cand se vor ivi. Contestatia in anulare nefiind conditionata de descoperiri ulterioare, ci de cazuri cunoscute contestatorului la data definitivarii hotararii, acesta le poate invoca imediat dupa ce a aflat de existenta hotararii definitive.” – Udroiu

„Astfel, pentru cazurile prevazute in art. 386 lit. a), b), c) si e), daca titularul este o persoana impotriva careia se face executarea ca urmare a deciziei instantei de recurs, termenul de exercitare a contestatiei in anulare este de 10 zile de la inceperea executarii, dar nimic nu impiedica aceste persoane sa exercite contestatia in anulare chiar inainte de inceperea executarii. Prin persoane impotriva carora se face executarea trebuie sa intelegem, in primul rand, inculpatul, impotriva caruia se pune in executare pedeapsa, dar si reparatiile civile si cheltuielile judiciare;”. – Dongoroz

Avand in vedere motivele care pot fi invocate in cazul contestatiei in anulare, se poate spune ca, in principiu, pentru situatiile prevazute de art. 386 lit. a)-c) si e), contestatarul cunoaste cazurile de contestatie inca de la data definitivarii hotararii. Tinand seama de aceasta situatie cu caracter particular, legiuitorul a prevazut termene relativ scurte de introducere a cererii de contestatie. Astfel, potrivit art. 388 alin. 1, contestatia in anulare pentru motivele aratate in art. 386 lit. a)-c) si e) poate fi introdusa de catre partea impotriva careia se face executarea cel mai tarziu in 10 zile de la inceperea executarii, iar de catre celelalte parti, in termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii a carei anulare se cere”. – Theodoru

„Termenul de 10 zile, sus-mentionat, este un termen maxim, adica intervalul cel mai mare de timp in care poate fi declarata contestatie in anulare. Aceasta inseamna ca nimic nu se opune ca cererea sa fie depusa si inainte de implinirea lui – oricand dupa momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti -, dar nu mai tarziu de termenul limita de 10 zile de la inceperea executarii. Prin inceperea executarii se intelege, in cazul pedepselor privative de libertate, prima zi de incarcerare sau, daca s-a dispus ca pedeapsa sa fie executata in conditiile art. 867 C.pen., prima zi de executare la locul de munca. in cazul pedepsei amenzii, executarea pedepsei se considera inceputa, dupa caz, la data depunerii recipisei de plata integrala a amenzii, la data depunerii recipisei de plata a primei rate sau la data efectuarii primei retineri cand, amenda nefiind achitata voluntar, s-a trecut la executarea ei silita. Trebuie mentionat, de asemenea, ca prin sintagma <> se au in vedere atat ipoteza inceperii executarii pedepsei, cat si ipoteza inceperii executarii despagubirilor civile.” – Neagu

Despre jurisprudenta?

Decizia nr. 501/2016 a Curtii Constitutionale a Romaniei (pct. 17 si 20):

17. Fata de motivele formulate de autor, Curtea retine ca, potrivit doctrinei, de principiu, folosirea cailor de atac extraordinare nu este supusa unui termen, fiindca in genere aceste cai presupun descoperiri facute dupa ramanerea definitiva a hotararii ce se ataca si deci nu se poate prestabili momentul cand se vor ivi. Contestatia in anulare nefiind conditionata de descoperiri ulterioare, ci de cazuri cunoscute contestatorului la data ramanerii definitive a hotararii, acesta le poate invoca imediat dupa ce a aflat de existenta hotararii definitive. (…)

20. In aceste coditii, Curtea retine ca, pentru motivele de contestatie in anulare reglementate la lit. a), c) – i) ale art. 426 din Codul de procedura penala – exceptand cazul de la lit. b) al art. 426, cand contestatia in anulare poate fi introdusa oricand – legiuitorul a reglementat, in art. 428 alin. (1), un termen relativ scurt de introducere a cererii de contestatie in anulare de catre persoana impotriva careia se face executarea, de 10 zile de la data luarii la cunostinta de hotararea a carei anulare se cere. Termenul de 10 zile este un termen maxim, adica intervalul cel mai mare de timp in care poate fi declarata contestatia in anulare, asadar nimic nu s-ar opune ca cererea sa fie depusa si inainte de implinirea termenului, oricand dupa momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, dar nu mai tarziu de termenul-limita de 10 zile de la data luarii la cunostinta de hotararea a carei anulare se cere.”

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penala Decizia penala nr. 9 din 17 ianuarie 2017:

Prin decizia penala nr. 446/A din 15 noiembrie 2016 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penal, in Dosarul nr. x/1/2016 a fost admisa in principiu contestatia in anulare formulata de contestatorul A. impotriva deciziei penale nr. 129/A din 30 martie 2016, pronuntata de inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia penala, in Dosarul nr. x/64/2013. (…)

Pentru a pronunta aceasta hotarare, Inalta Curte a constatat ca cererii de contestatie in anulare intruneste conditiile prevazute de lege pentru a fi admisibila in principiu, si anume:

– condamnatul A. a invocat ca temei de drept cazul de contestatie in anulare prevazut de dispozitiile art. 426 lit. h) C. proc. pen., incidente cand ‘instanta nu a procedat la audierea inculpatului prezent, daca audierea era legal posibila’;

– cererea este facuta in termenul prevazut de lege, intrucat, potrivit dispozitiilor art. 428 alin. (1) C. proc. pen., contestatia in anulare pentru motivele prevazute la art. 426 lit. a) si c)-h) poate fi introdusa in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei de apel (art. 428 a fost modificat prin pct. 110 din O.U.G. nr. 18/2016, incepand cu 23.05.2016, iar cum normele de procedura penala sunt de imediata aplicare, la verificarea respectarii termenului legal se va lua in calcul noul termen de 30 de zile, si nu cel vechi, de 10 zile, avand in vedere data formularii cererii de contestatie in anulare de catre condamnat, respectiv data de 04.08.2016, chiar daca decizia contestata a fost pronuntata la data de 30 martie 2016, deci anterior intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 18/2016); prin urmare, cum decizia instantei de apel nu i-a fost comunicata contestatorului A. pana la data formularii cererii, acesta se afla in termenul legal de formulare a cererii.”

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul de 5 judecatori Decizia penala nr. 303 din 16 decembrie 2019:

„In ceea ce priveste termenul de declarare a contestatiei in anulare, Inalta Curte a constatat ca decizia instantei de apel pronuntata la data de 09 noiembrie 2018 de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, a carei anulare se solicita in prezenta cauza, a fost comunicata contestatorului A., la Penitenciarul Rahova, la data de 14 iunie 2019, astfel cum rezulta din dovada de primire a deciziei aflata la dosarul cauzei, iar cererea de contestatie in anulare a fost formulata la data de 25 martie 2019, astfel incat se constata ca a fost formulata in termenul prevazut de legiuitor.”

Alte Curti:

Curtea de Apel Bacau – Sectia penala, Decizia penala nr. 466 din 18 iunie 2020 (definitiva prin Decizia nr. 727 din 10 noiembrie 2020 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penala) :

”Din verificarea lucrarilor dosarului de fond, C_____ constata ca, potrivit art. 428 Cprpen contestatia in anulare intemeiata pe dispozitiile art. 426 lit.a) si c)-h) poate fi introdusa in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei de a___, iar pentru cazul prev. de lit.b Contestatia poate fi introdusa oricand..

In cauza decizia nr. 199/14.12.2020 pronuntata de C_____ de A___ Bacau in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX a fost comunicata contestatorului U__ V_____ V_____ la data de 13.03.2020, iar prezenta contestatie a fost inaintata la C_____ de A___ Bacau la data de 09.03.2020, data pottei fiind 06.03.2020, fiind astfel formulata anterior comunicarii deciziei contestate , deci in termenul legal de declarare prev. de art. 428 Cprpen.”

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia penala Decizia penala nr. 1349/ A/17 octombrie 2019:

„Asadar, inainte de toate, Curtea trebuie sa verifice daca in speta contestatia in anulare a fost formulata in termenul prevazut de lege. Din aceasta perspectiva, se constata ca decizia in apel a fost redactata la data de 07.06.2019, prezenta contestatie in anulare fiind formulata la data de 11.04.2019.

Conform art.428 alin.1 si 2 C.proc.pen., contestatia in anulare pentru motivele prev. de art.426 lit.a si c-h poate fi introdusa in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei de apel. Contestatia in anulare pentru motivele prevazute la art.426 lit.b si i C.proc.pen. poate fi introdusa oricand.

Se constata ca in raport de ambele temeiuri invocate – art.426 lit.b si d C.proc.pen., contestatia in anulare a fost formulata in termen.”

In fapt, toata doctrina si jurisrudenta e altfel. Si ICCJ, chiar ICCJ, tocmai ICCJ admite o exceptie inexistenta, neinvocata si imposibil de imaginat pentru mintile unui jurist in anul de gratie 2021.

Nu trebuie sa vorbim? Sa asteptam si aici motivarea? E sfidare? E frica? E scut in jurul unei hotarari/persoane facut cu orice pret, cu calcarea in picioare a normelor de procedura?

O lacrima pentru solutia asta, un suvoi pentru moartea dreptului penal national, pentru toti oamenii care se asteapta la o judecata dreapta, pentru toti avocatii lor care se zbat in fiecare zi sa indrepte aceste nenorociri.

Ce ziceti, mai are sens profesia noastra? Ne dam demisia in masa?”

Text preluat din postarea disponibilă aici.

Trimite mai departe

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Sunt de acord